Tin tức

LỄ BÀN GIAO DÂY CHUYỀN CƠ GIỚI HÓA CHO SẢN PHẨM OCOP NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO HÒA LONG THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Vào ngày 07 tháng 06 vừa qua, lễ bàn giao dây chuyền cơ giới hóa cho sản phẩm OCOP nấm đông trùng hạ thảo thuộc dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch...

Xem tiếp